PROGRAMA DEL 26 MARÇ 2014

 La feina constant i silent de Josep Maria Fabró va saltar a primera línia mediàtica arran de l'entrevista que li feu el periodista Jordi Évole, per al seu popular programa de TV "Salvados". Aquest humil i savi capellà de Martorell, que per no tenir no té ni parròquia, és entrevistat a l'Obrint Camins d'avui per Cesca Fernández, Mar Tornero, i Francesca Orpinell. Ens parla de la seva feina amb els reclusos de les presons però també de la seva trajectoria vital, plena de sorpreses.