PROGRAMA DEL 21 MAIG 2014

 Entrevista a Daniel Juliá Galván, director gerent de REIR (Recursos Educatius per la Infància en Risc). A aquesta ONG anirà destinada la recaptació que es faci en el "pa amb oli solidari" d’aquest divendres 23 de maig de 2014, al menjador del col·legi Manyanet Molins de Rei (antic col·legi Sant Miquel).

PROGRAMA DEL 14 MAIG 2014

Conversa amb Lancy Dodem, cap de comunicació i representant a l'Estat de la Fundación Vicente Ferrer, ONG de cooperació internacional que desenvolupa els seus projectes solidaris a l'Índia. En Lancy va néixer en aquell país i es va criar en una llar de la fundació, va conèixer personalment el jesuita Vicent Ferrer (1920-2009), actualment viu a Barcelona, i ara acaba de publicar un llibre (Mi viaje al norte) on posa de manifest els contrastos entre l'Orient i l'Occident. L'entrevista té el valor afegit de que la locutora de Ràdio Molins de Rei, Judith Herrera, el va conèixer personalment a l'Índia quan era un infant. Programa conduït per Maribel Baraza, Xavier Aymerich, i Judith Herrera.

PROGRAMA DEL 7 MAIG 2014

 La feina constant i silent de Josep Maria Fabró va saltar a primera línia mediàtica arran de l'entrevista que li feu el periodista Jordi Évole, per al seu popular programa de TV "Salvados". Aquest humil i savi capellà de Martorell, que per no tenir no té ni parròquia, és entrevistat a l'Obrint Camins d'avui per Cesca Fernández, Mar Tornero, i Francesca Orpinell. Ens parla de la seva feina amb els reclusos de les presons però també de la seva trajectoria vital, plena de sorpreses.

PROGRAMA DEL 30 ABRIL 2014

Entrevista a Bartomeu Martí, membre de la plataforma "Santa creu és Molins de Rei". Arran de la propera revisió de límits termenals, aquest col·lectiu reclama que l'enclavament on es troben l'església de Santa Creu d'Olorda, i l'esplanada del seu davant, pertanyin al terme municipal de Molins de Rei, i no al de Barcelona com succeeix ara. Inexplicablement, el terme molinenc acaba just a pocs metres de la paret del darrere de l'església. Raons històriques, afectives i de proximitat, justifiquen que es rectifiqui aquesta incoherència. Més informació: sites.google.com/site/santacreuesmolinsderei